Elektronski priručnik
CD komentari poreza je:

 jednostavan za korišćenje
 praktičan
 namenjen širokom krugu korisnika
 najpovoljniji na tržištu


CD komentari poreza
Vam obezbeđuje:

 potpuno aktuelne stručne komentare poreskih propisa
 brojne stručne savete, primere iz prakse, službena mišljenja, brojne korisne priloge...
 stalnu aktuelnost


Kako se možete upoznati sa CD-om komentari poreza?
 
Imate mogućnost da besplatno testirate elektronski priručnik u roku od 3 sedmice.
Dovoljno je da ga poručite na jedan od sledećih načina, koji Vama najviše odgovara:
- poštom; faksom; e-mail-om; telefonom
Vaš primerak ćete primiti poštom, uz preporučeno pismo, na adresu koju navedete.
 
Kako se radi sa CD-om komentari poreza?
 
Stavite disk u CD uređaj na Vašem računaru i inteligentni softver je spreman za rad.
Pravila za korišćenje softvera su maksimalno pojednostavljena u cilju lakoće rada, brzine i maksimalne praktičnosti, a za osobe manje iskusne u radu sa računarom, na CD-u se nalaze i dodatna uputstva.
 
Šta treba da uradite, nakon što ste se uverili u prednosti CD-a komentari poreza?
 
Uplatite na naš račun iznos od 9230 din. koliko iznosi cena osnovnog CD-a sa uračunatim PDV-om.
U roku od 5 dana nakon uplate, primićete u preporučenom pismu račun.
Uplata ove cene priručnika garantuje Vam pravo da 6 puta godišnje primate aktuelizirajuću verziju CD-a komentari poreza, koja sadrži aktuelne - najnovije ali i ažurirane – komentare i druge korisne sadržaje. (Aktuelizacija se plaća u iznosu od 6175 din. (sa PDV-om) za svaki CD)
Osim toga, na računu, biće upisana i Vaša lična lozinka (šifra) za pristup Internet verziji proizvoda.
Na ovaj način, zagarantovan Vam je stalni pristup uvek aktuelnim komentarima, koje možete ovako pratiti do momenta primanja novog aktuelizirajućeg CD-a.
 
Šta treba da uradite, ako se ne odlučite da kupite CD komentari poreza?
 
Mi smo sigurni da je to nemoguće!
Ali, ako ipak zbog nekih razloga morate da se odvojite od Vašeg elektronskog pomoćnika, sasvim je dovoljno da nam ga pošaljete na našu adresu.
Uskoro ćete se uveriti da Vam veoma nedostaje.
 
 
 
Testirajte ga BESPLATNO u roku od tri sedmice:
tako što ćete poručiti CD na način koji Vama najviše odgovara:
na telefone: 011/244-3401; na faks: 011/244-91-46; na adresu: Beograd, Rudnička 2

Možete i ODMAH poručiti CD i putem INTERNETA


PORUDŽBINA PUTEM INTERNETA